فراورده گیاهی آقایان

فراورده گیاهی آقایان

نمایش 24 از 59 نتیجه

باریج اسانس-کپسول لیمو ترش -75م

باریج اسانس-کپسول لیمو ترش -75م

617 تومان

برای کاهش یا کنترل وزن میتوان این ترکیبات را با یا بدون محدود نمودن کالری مورد استفاده قرار داد. مکانیزم تاثیر؛ عمدتاً افزایش ترموژنز( افزایش سرعت متابولیسم و تسهیل لیپولیز) و نیز سرکوب گرسنگی ذکر شده که مورد اخیر بخصوص با مصرف مقادیر زیاد و در کسانی که مواد موثره به سهولت از سد خونی- مغزی عبور میکنند، آشکارتر است. کد وزارت بهداشت : 8088161159072851

مطالعه بیشتر