فراورده گیاهی آقایان پروستات

فراورده گیاهی آقایان پروستات

نمایش 3 از 3 نتیجه

گل دارو-قطره پروستاتان-30م

گل دارو-قطره پروستاتان-30م

15,000 تومان

فرآورده گیاهی پروستاتان با خاصیت مهار کنندگی آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز که عامل اصلی تبدیل تستوسترون به شمار می رود، غلظت این ماده را در سرم کاهش داده و در نتیجه رشد غده پروستات را متوقف و موجب تسهیل جریان ادرار و بهبود حال بیمار می شود.

مطالعه بیشتر