فراورده گیاهی بانوان شیردهی

فراورده گیاهی بانوان شیردهی

گل دارو-کپسول شیرافزا-30ع

گل دارو-کپسول شیرافزا-30ع

22,500 تومان

مواد موثره گیاهان موجود در فرمولاسیون شیرافزا به طور سینرژیستیک ترشح شیر را تحریک می نمایند. در حین شیردهی احتیاجات تغذیه ای مادر شیرده افزایش می یابد و رابطه تغذیه ای برای مادر و طفل شیرخوار برای مدتی بعد از تولد ادامه می یابد.

مطالعه بیشتر