فراورده گیاهی بانوان قوای باروری

فراورده گیاهی بانوان قوای باروری

سینا طب-ساشه سین لس اچ -80-100ع

سینا طب-ساشه سین لس اچ -80-100ع

196,650 تومان

فرمولاسیون -H_80 حاوی مواد موثره گیاهی با اثرات تعدیل کننده هورمون های جنسی است.این مواد موثر طبیعی افزایش و یا کاهش استروژن و پروژسترون را تخفیف میدهد و مطالعات بسیار زیاد اثرات معجزه آسای آنها در بهبود باروری زنان را نشان داده است. کد وزارت بهداشت : 12/13718

مطالعه بیشتر