فراورده گیاهی بانوان قوای باروری

فراورده گیاهی بانوان قوای باروری

میکس نچرال-کپسول جینسینگ کمپلکس و رویال ژلی -100ع

میکس نچرال-کپسول جینسینگ کمپلکس و رویال ژلی -100ع

76,300 تومان

افزایش قدرت بدن در مبارزه با انواع عفونت های ویروسی-برطرف کننده خستگی و افزایش دهنده مقاومت بدنتقویت قوای جنسی و بهبود قدرت باروری-بهبود فعالیت مغزی و قدرت تمرکز و کاهش استرس-تنظیم سطح قند خون، فشار خون و  متابولیسم بدن

مطالعه بیشتر