فراورده گیاهی بانوان قوای باروری

فراورده گیاهی بانوان قوای باروری

شفانگر-کپسول حب جدوار-15ع

شفانگر-کپسول حب جدوار-15ع

27,510 تومان

کپسول جدوار، به عنوان یک مسکن بسیار قوی و کاملا گیاهی، به هیچ عنوان اعتیاد آور نیست. علاوه براین به درمان بعضی از بیماری های مفصلی و استخوانی کمک می کند و آثار تقویت جسمی و جنسی نیز در آن مشهود است که این خصوصیات، حب جدوار را از سایر مسکن های قوی ، متمایز می کند.

مطالعه بیشتر