فراورده گیاهی بانوان یائسگی و قاعدگی

فراورده گیاهی بانوان یائسگی و قاعدگی

قائم دارو-کپسول ریپاون-20ع

قائم دارو-کپسول ریپاون-20ع

11,600 تومان

کاهش و تنظیم خونریزی بیش از حد دوره عادت ماهیانه، جلوگیری و کاهش خونریزی داخلی، ترمیم‌کننده عروق، کاهش خونریزی هموروئید.

مطالعه بیشتر