فراورده گیاهی بانوان یائسگی و قاعدگی

فراورده گیاهی بانوان یائسگی و قاعدگی

سینا طب-ساشه سین لس اچ-40-50ع بانوان

سینا طب-ساشه سین لس اچ-40-50ع بانوان

89,700 تومان

این ترکیب به دلیل طبیعی بودن و نداشتن هرگونه رنگ و طعم سنتتیک و نگهدارنده و ساختاری ازرشمند در فرمولاسیون نقش بسزائی در افزایش سلامتی و تحکیم بنیان خانواده دارد و با اطمینان می تواند در اختیار زوجین قرار گیرد. کد وزارت بهداشت : 12/13710

مطالعه بیشتر