فراورده گیاهی تسکین دهنده سردرد و میگرن

فراورده گیاهی تسکین دهنده سردرد و میگرن

ویشکا-پماد ماساژ بدن-100 میل

ویشکا-پماد ماساژ بدن-100 میل

40,000 تومان

بهبود دردهای مفصلی، رماتیسمی و کمر درد . درمان صدمات و ضربه های ورزشی، پیچ خوردگی و رگ به رگ شدگی ها . کد وزارت بهداشت : ۵۶/۱۶۱۲۰

مطالعه بیشتر