فراورده گیاهی حافظه و اعصاب

فراورده گیاهی حافظه و اعصاب

نمایش 19 از 19 نتیجه

گل دارو-قطره آنتی میگرن-30م

گل دارو-قطره آنتی میگرن-30م

12,600 تومان

علائم میگرن را می توان در یک فرآیند سه مرحله ای تقسیم نمود: بروز علائم اولیه (تاری دید- تهوع)، مرحله بروز حمله و مرحله سردرد. هر چند، یک عامل استرس زای مخصوص ممکن است همراه با شروع حمله بیماری باشد، بنظر می رسد که سردرد وابسته به توام شدن چندین عامل استرس زا در طول زمان است. این عوامل نهایتاً روی متابولیسم سروتونین اثر می گذارند، هنگامی که این مراحل به یک نقطه بحرانی رسید، واکنش های آبشار مانند شروع می شود.

مطالعه بیشتر