فراورده گیاهی حافظه و اعصاب آرامبخش و ضد اضطراب

فراورده گیاهی حافظه و اعصاب آرامبخش و ضد اضطراب

نمایش 22 از 22 نتیجه

ایران داروک-قرص ممورکس40-30ع

ایران داروک-قرص ممورکس40-30ع

15,990 تومان

اثرات ضد تجمع پلاکت ها به علت خاصیت آنتی اکسیدانی و نیز افزایش سنتز پروستاسیکلین شده و به این وسیله اثرات مفید قرص ممورکس را اعمال می نماید.

مطالعه بیشتر