فراورده گیاهی حافظه و اعصاب تقویت حافظه

فراورده گیاهی حافظه و اعصاب تقویت حافظه

گل دارو-كپسول ممورال-30ع

گل دارو-كپسول ممورال-30ع

21,000 تومان

اسانس های موجود در کندر دارای اثر شل کنندگی بر روی عضلات صاف عروق بالاخص عروق مغزی بوده و موجب برطرف شدن اسپاسم و تنگی عروق و در نتیجه خون رسانی بهتر به بافت و سلول ها می گردد.کد وزارت بهداشت : 3356586236800329

مطالعه بیشتر