فراورده گیاهی حافظه و اعصاب تقویت حافظه

فراورده گیاهی حافظه و اعصاب تقویت حافظه

سیمرغ دارو-شربت اتنتالین -120م

سیمرغ دارو-شربت اتنتالین -120م

27,000 تومان

جهت درمان اضطراب ، بی خوابی ، اختلال خواب ، بی قراری ، تحریک پذیری ، اختلال پیش فعالی و عدم تمرکز و عصبانیت استفاده می شود. رازک اثر اشتها آور دارد و ثابت شده است که پس از 14 روز ، جهت درمان بی خوابی موثر می باشد و باعث افزایش سرعت خواب رفتن و بهبود کیفیت خواب می شود. کد وزارت بهداشت : 15076011903113011371

مطالعه بیشتر