فراورده گیاهی قلب و عروق تصفیه خون

فراورده گیاهی قلب و عروق تصفیه خون

نمایش 3 از 3 نتیجه

اهورادارو-کپسول لیپوران-30ع

اهورادارو-کپسول لیپوران-30ع

18,000 تومان

لیپوران حاوی عصاره‌ی خشک گیاه کنگر فرنگی بوده. ترکیب عمده‌ی موجود در کنگر فرنگی سینارین می‌باشد که می‌تواند علاوه بر کنترل تخریب سلول‌های کبدی، اثرات محافظتی نیز داشته باشد.

مطالعه بیشتر