فراورده گیاهی قلب و عروق تصلب شرائین

فراورده گیاهی قلب و عروق تصلب شرائین

امین-قرص گارلت-100ع

امین-قرص گارلت-100ع

150 تومان

محافظت از کبد دارا بودن اثر ضد باکتری، ضد قارچی و ضد ویروسی کاهش فشار خون این فرآورده حاوی 1200 میکروگرم آلیسین بوده که معادل 2000 میلی گرم سیر تازه می باشد .

مطالعه بیشتر