فراورده گیاهی قلب و عروق فشار خون

فراورده گیاهی قلب و عروق فشار خون

امین-قرص گارلت-100ع

امین-قرص گارلت-100ع

15,000 تومان

محافظت از کبد دارا بودن اثر ضد باکتری، ضد قارچی و ضد ویروسی کاهش فشار خون این فرآورده حاوی 1200 میکروگرم آلیسین بوده که معادل 2000 میلی گرم سیر تازه می باشد .

مطالعه بیشتر