فراورده های گیاهی تنظیم خواب کودک

فراورده های گیاهی تنظیم خواب کودک

رازک-شربت پروسپیتان0.7 گرم-120م

رازک-شربت پروسپیتان0.7 گرم-120م

14,700 تومان

شربت پروسپیتان رازک یک داروی گیاهی است با استفاده از عصاره خشک برگ پیچک تهیه شده و اثرات ضد سرفه، برطرف کننده تنگی نفس و التهاب مجاری تنفسی و خلط آور دارد. این شربت فاقد هر گونه مواد رنگ دهنده، الکل و شکر می باشد.کد وزارت بهداشت : 1228183935

مطالعه بیشتر