فراورده های گیاهی گوارش کودک

فراورده های گیاهی گوارش کودک

نمایش 24 از 26 نتیجه

ایران داروک-شربت سناگراف-60م

ایران داروک-شربت سناگراف-60م

13,500 تومان

خواص درمانی سنا به علت گليكوزيدهای آنتراكينونی (سنوزيدهای A و B)است: سنوزيدهای A و B توسط باكتری‌های روده بزرگ متابوليزه می شوند و به متابوليت‌های فعال مانند رئين (Rhein) تبدیل می شوند.

مطالعه بیشتر