فراورده گیاهی تنظیم وزن

فراورده گیاهی تنظیم وزن

گل دارو-اسلیم کوئیک-30ع

گل دارو-اسلیم کوئیک-30ع

42,000 تومان

مطالعات بالینی نشان داده است که اسانس های کرفس و شوید دارای اثر مثبت بر روی مراکز اشتها در مغز بوده و موجب وقفه در انتقال حس گرسنگی می گردد. افزون بر این فلاونوئیدهای موجود در فرآورده دارای اثر مهاری بر آنزیم لیپوژناز می باشند. آزمایشات بالینی انجام شده اثرات پایین آورنده چربی و کلسترول خون این دارو را به اثبات رسانده است.

مطالعه بیشتر