فراورده گیاهی دهان و دندان آفت و آبسه

فراورده گیاهی دهان و دندان آفت و آبسه

گل دارو-قرص  ليكوفار-30ع

گل دارو-قرص ليكوفار-30ع

14,010 تومان

مواد موثره موجود در شیرین بیان و اسانس اوکالیپتوس دارای اثر ضدمیکروبی روی استافیلوکک طلائی و گونه های استرپتوکک و قارچ کاندیدا می باشند. آثار ضد میکروبی این گیاه بیشتر به علت وجود ترکیبات ایزوفلاونوئیدها است. کد وزارت بهداشت : 630099597123286

مطالعه بیشتر