فراورده گیاهی دهان و دندان تبخال

فراورده گیاهی دهان و دندان تبخال

گل دارو-ژل مليسان -۵ گ

گل دارو-ژل مليسان -۵ گ

13,000 تومان

عصاره بادرنجبویه حاوی ترکیبات شبه اسید سینامیک و اساسا اسید رزمارینیک می باشد که این ترکیبات موجب مهار تکثیر ویروس های HSV می شوند .این محصول را می توان جهت درمان عفونتـهای ويروسی پوست (تبخال و زونا), ضد باکتری ( آکنه) استفاده نمود.کد وزارت بهداشت : 1228017728

مطالعه بیشتر