فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس احتقان بینی

فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس احتقان بینی

دینه-شربت آوی پکت-120م

دینه-شربت آوی پکت-120م

15,500 تومان

تسکین سرفه های ناشی از سرماخوردگی، برونشیت، سیاه سرفه، لارنژیت، تنگی نفس و سرفه های ناشی از عوامل تحریکی مانند آلودگی هوا و دود سیگار، ضد عفونی کننده و برطرف کننده التهاب مجاری تنفسی فوقانی و ترشحات آن ، خلط آور .

مطالعه بیشتر