فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس خلط آور

فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس خلط آور

قائم دارو-ساشه روتارین-10ع

قائم دارو-ساشه روتارین-10ع

16,000 تومان

پودر روتارین قائم دارو مفید برای تارهای صوتی، باز کننده صدا، درمان کننده عفونت گلو و التهابات سینه و ریه می باشد. این محصول از بذر گیاه کیدونیا ابلانگا گرفته شده است.

مطالعه بیشتر