فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس خلط آور

فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس خلط آور

انگلهارد-شربت سرفه پروسپان-100 میلی گرم

انگلهارد-شربت سرفه پروسپان-100 میلی گرم

39,600 تومان

شربت پروسپان یک داروی گیاهی است با استفاده از عصاره خشک برگ پیچک تهیه شده و اثرات ضد سرفه، برطرف کننده تنگی نفس و التهاب مجاری تنفسی و خلط آور دارد. این شربت فاقد هر گونه مواد رنگ دهنده، الکل و شکر می باشد.

مطالعه بیشتر