فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس ضد تب

فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس ضد تب

پارس گیتا دارو-شربت پلارژین کیدز-120م

پارس گیتا دارو-شربت پلارژین کیدز-120م

29,500 تومان

شربت پلارژین کیدز از بهترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای برتری های بسیار زیادی نسبت به سایر موارد مشابه برطرف کننده سرما خوردگی و سرفه می باشد.

مطالعه بیشتر