فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس ضد تب

فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس ضد تب

قائم دارو-ساشه روتارین-10ع

قائم دارو-ساشه روتارین-10ع

18,000 تومان

پودر روتارین قائم دارو مفید برای تارهای صوتی، باز کننده صدا، درمان کننده عفونت گلو و التهابات سینه و ریه می باشد. این محصول از بذر گیاه کیدونیا ابلانگا گرفته شده است.

مطالعه بیشتر