فراورده گیاهی سیستم گوارشی

فراورده گیاهی سیستم گوارشی

نمایش 24 از 35 نتیجه

دینه-شربت گرايپ واتر-120م

دینه-شربت گرايپ واتر-120م

8,000 تومان

اسانس هاي موجود در این فرآورده با تاثیر موضعی برروی غشاء مخاطی جدار معده سریعا موجب افزایش فعالیت عصب واگ و در نتیجه افزایش شدت حرکات معده می گردد که این امر باعث خروج گازهای ناشی از نفخ و افزایش ترشحات سیستم گوارشی شده و موجب برطرف شدن نفخ و همچنین تسریع در هضم مواد غذایی و جلوگیری از تخمیر غذا و ایجاد گاز می گردد.

مطالعه بیشتر