فراورده گیاهی سیستم گوارشی

فراورده گیاهی سیستم گوارشی

نمایش 24 از 35 نتیجه

گل دارو-قرص پروستاتان-30ع

گل دارو-قرص پروستاتان-30ع

20,010 تومان

فرآورده گیاهی پروستاتان با خاصیت مهار کنندگی آنزیم ۵- آلفا ردوکتاز که عامل اصلی تبدیل تستوسترون به شمار می رود، غلظت این ماده را در سرم کاهش داده و در نتیجه رشد غده پروستات را متوقف و موجب تسهیل جریان ادرار و بهبود حال بیمار می شود.

مطالعه بیشتر