فراورده گیاهی سیستم گوارشی

فراورده گیاهی سیستم گوارشی

نمایش 24 از 35 نتیجه

پورسینا-قطره کارمینت- 30م

پورسینا-قطره کارمینت- 30م

10,100 تومان

اسانس موجود در این گیاهان دارای اثرات سریع و قوی در برطرف کردن نفخ و دل درد بوده و دارای هیچ گونه عارضه جانبی نمی باشند، به همین دلیل در سالهای اخیر داروهای متنوعی از گیاهان اسانس دار به عنوان ضدنفخ و دل درد تولید شده که از سنین نوزادی تا افراد مسن مورد استفاده می باشند.کد وزارت بهداشت : 1228013201

مطالعه بیشتر