فراورده گیاهی سیستم گوارشی اسپاسم

فراورده گیاهی سیستم گوارشی اسپاسم

دینه-محلول لاگزاریسین-40گ

دینه-محلول لاگزاریسین-40گ

19,000 تومان

لاگزاریسین دینه حاوی روغن کرچک می باشد که مناسب برای استفاده قبل از رادیوگرافی و عمل جراحی می باشد. مكانیسم دقیق اثر ملین های محرك شناخته شده نیست. روغن كرچك در روده كوچك توسط آنزیم های لیپاز هیدرولیز شده و به گلیسرول و ریسینولئیك اسید تبدیل می شود.

مطالعه بیشتر