فراورده گیاهی سیستم گوارشی اسپاسم

فراورده گیاهی سیستم گوارشی اسپاسم

ایران داروک-پودر موسیلیوم پرتقالی-7ع

ایران داروک-پودر موسیلیوم پرتقالی-7ع

13,300 تومان

اثر درمانی موسیلیوم به واسطه جذب آب توسط پوسته دانه اسفرزه است که موسیلاژ فراوان ایجاد می نماید و باعث نرمی و افزایش حجم مواد در روده بزرگ شده و دفع آرام و طبیعی را میسر می سازد.کد وزارت بهداشت : 122803541

مطالعه بیشتر