فراورده گیاهی سیستم گوارشی انقباض مزاج

فراورده گیاهی سیستم گوارشی انقباض مزاج

ایران داروک-قرص سنالاکس-25ع

ایران داروک-قرص سنالاکس-25ع

4,000 تومان

مصرف سنا به تنهايی باعث دردهای شكمی می شود اما قرص سنالاكس به دليل داشتن گشنيز و اثرات ضداسپاسمی آن, معمولاً اين عارضه را ايجاد نمی‌كند.

مطالعه بیشتر