فراورده گیاهی سیستم گوارشی تهوع

فراورده گیاهی سیستم گوارشی تهوع

تک ژن-بایو ای بی اس-30ع

تک ژن-بایو ای بی اس-30ع

75,000 تومان

ممانعت از بیماری‌های خود ایمنی،بهبود سندرم روده تحریک پذیر،کاهش عوارض ناشی از IBS،تنظیم سیستم ایمنی. کدبهداشتی:0639350712203428

مطالعه بیشتر