فراورده گیاهی سیستم گوارشی صفرا

فراورده گیاهی سیستم گوارشی صفرا

دینه-قرص شیکوریدین -200م

دینه-قرص شیکوریدین -200م

10,800 تومان

قرص شیکوریدین با توجه به خواص مواد موثره ترکیبات آن یک مقوی اشتهاآور ، افزایش دهنده ترشح صفرا (choleretic) و دفع آن (cholagogue) ، نیروبخش و ترمیم کننده کمبودهای تغذیه ای و تامین کننده املاح معدنی لازم می باشد، این مواد سوخت و ساز مواد قندی را در بدن تقویت و با کاهش میزان قند خون اشتها را افزایش می دهند.

مطالعه بیشتر