فراورده گیاهی سیستم گوارشی ملین مسهل

فراورده گیاهی سیستم گوارشی ملین مسهل

گل دارو-شربت سناگل-30م

گل دارو-شربت سناگل-30م

6,000 تومان

یبوست در کودکان بیشتر به دلیل رژیم غذائی نا متعادل و ناکافی ایجاد می شود. ناکافی بودن مصرف مایعات و واکنش نسبت به استرس و تغییرات محیطی از علل دیگر یبوست هستند.

مطالعه بیشتر