فراورده گیاهی سیستم گوارشی ملین مسهل

فراورده گیاهی سیستم گوارشی ملین مسهل

ایران داروک-پودر موسیلیوم توت فرنگی-7ع

ایران داروک-پودر موسیلیوم توت فرنگی-7ع

13,202 تومان

داروی گیاهی ملین و کاهش دهنده کلسترول حاوی مواد موثره موجود در پوست دانه گیاه اسفرزه با طعم توت فرنگی.کد وزارت بهداشت : 1228035418

مطالعه بیشتر