فراورده گیاهی قلب و عروق

فراورده گیاهی قلب و عروق

قائم دارو-کپسول روهمورین-30ع

قائم دارو-کپسول روهمورین-30ع

20,010 تومان

بواسیر در واقع واریس شبکه وریدی بواسیر است که اگر بر جستگی های واریسی در شبکه زیر مخاطی بالای دریچه مقعد قرار داشته باشند بواسیر داخلی است و اتساع وریدهای زیر جلدی این شبکه در بیرون دریچه را نیز بواسیر خارجی گویند.

مطالعه بیشتر