فراورده گیاهی موضعی

فراورده گیاهی موضعی

نمایش 24 از 43 نتیجه

کیمیاگرتوس-محلول ویوله دوژانسین-60 س

کیمیاگرتوس-محلول ویوله دوژانسین-60 س

5,800 تومان

این محلول که با غلظت 1% در ظروف 30 سی سی بسته بندی شده است، برعلیه باکتری های گرم مثبت مخصوصاً استافیلوک ها و برخی مخمرهای پاتوژن مانند کاندیداها موثر می باشد. کد وزارت بهداشت : 542/11518/د

مطالعه بیشتر