فراورده گیاهی موضعی سوختگی و التهاب

فراورده گیاهی موضعی سوختگی و التهاب

نمایش 22 از 22 نتیجه

اسکارهیل-کرم اسکاراستاتیک

اسکارهیل-کرم اسکاراستاتیک

211,600 تومان

دارای تأثیر بسیار مثبت در درمان اثرات زخم های موجود بر روی پوست مؤثر در درمان زخمهای کلوئید ، هیپرترونیک ، زخمهای ناشی از عمل های جراحی ، تروماتیک ، سوختگی ها.کد وزارت بهداشت : 17928016319952728546

مطالعه بیشتر