فوم شوینده و ضد عفونی کننده

فوم شوینده و ضد عفونی کننده

محلول ضد عفونی کننده سطوح لطیفه 500 گرم

محلول ضد عفونی کننده سطوح لطیفه 500 گرم

25,000 تومان

پاک کندده و ضد عفونی کننده سطوح لطیفه. کد بهداشت : 56/24900

مطالعه بیشتر