قرص و کپسول تقویتی مادر

قرص و کپسول تقویتی مادر

ویتابیوتیکس-پرگناکر کانسپشن-30 قرص

ویتابیوتیکس-پرگناکر کانسپشن-30 قرص

132,630 تومان

قرص پرگناکر کانسپشن ویتابیوتیکس به جهت کمک به تامین ویتامین‌ها، مواد معدنی و ریز مغذی‌های ضروری قبل از بارداری جهت کمک به آماده شدن بدن برای بارداری ‌است. کد وزارت بهداشت : 70098007410007

مطالعه بیشتر