قوزبند ارتوپدی

قوزبند ارتوپدی

تینور-قوزبندC-05  ولکرو  . S

تینور-قوزبندC-05 ولکرو . S

131,000 تومان

قوز پشت و افتادگی شانه، از نوجوانی شروع می شود و زمینه خانوادگی دارد البته شیوه زندگی و عادت های نادرست هم می تواند باعث ایجاد قوز در افرادی شود که زمینه خانوادگی آن را ندارند یا عامل تشدید این حالت در افرادی شود که زمینه خانوادگی آن را دارند.

مطالعه بیشتر