قوزک بند ارتوپدی

قوزک بند ارتوپدی

تینورD 25-قوزک بند کشی فرم دار  . XXL

تینورD 25-قوزک بند کشی فرم دار . XXL

97,900 تومان

قوزک بند کشی فرم دار D 25 تينور محافظ قوزک پا بوده و مورد استفاده برای مشکلات قوزک پا قرار ميگيرد و فشرده سازی در استخوان کشکک پا و کاهش درد را به همراه دارد.

مطالعه بیشتر