قوزک بند ارتوپدی

قوزک بند ارتوپدی

تینور-قوزک بند کشی فرم دار D 25 .M

تینور-قوزک بند کشی فرم دار D 25 .M

97,900 تومان

قوزک بند کشی فرم دار D 25 تينور محافظ قوزک پا بوده و مورد استفاده برای مشکلات قوزک پا قرار ميگيرد و فشرده سازی در استخوان کشکک پا و کاهش درد را به همراه دارد.

مطالعه بیشتر