محصولات بهداشت زناشویی

محصولات بهداشت زناشویی

کدکس-کاندوم لارگو قرمز

کدکس-کاندوم لارگو قرمز

10,000 تومان

کدکس بهترین کیفیت را به خاطر بهترین مواد تشکیل دهنده گیاهی از جمله لاتکس خالص،گیاه PUERARIA MIRIFICA و BUTEA SUPERBAدارا می باشد.

مطالعه بیشتر