محلول شوینده و ضد عفونی کننده

محلول شوینده و ضد عفونی کننده

کیمیا الکل-محلول کماکل-120س

کیمیا الکل-محلول کماکل-120س

12,600 تومان

قابل استفاده در تزریقات – ضد عفونی زخم و پوست – خونگیری – آزمایشگاهها – بیمارستانها – مراکز درمانی – دندانپزشکی – مطبها – هتلها- آرایشگاهها – وسایل و لوازم شخصی – مکانها و سطوح عمومی – لوازم الکترونیکی

مطالعه بیشتر