موبر آقایان

موبر آقایان

پروین-موم سرد

پروین-موم سرد

9,775 تومان

موم سرد پروین مناسب برای از بین بردن دایمی موهای زائد بدن است. این موم مناسب انواع پوست می باشد و تا زمان رویش مجدد موهای شما از ریشه که 2 الی 6 هفته زمان می برد، شما از شر موهای زائد خلاص می شوید. همچنین باعث نرم تر شدن و کمتر شدن موهای زائد در آینده خواهد شد.کد وزارت بهداشت : 21/17483

مطالعه بیشتر