مچ بند ارتوپدی

مچ بند ارتوپدی

توان تن-مچ بند آتلدار دست چپ XXL

توان تن-مچ بند آتلدار دست چپ XXL

50,000 تومان

این محصول از پارچه نئوپرن تهیه شده است و در داخل از بستری استفاده شده که با تماس پوست دست ایجاد حساسیت نمی کند برای پیشگیری ودرمان آسیب های مچ دست مفید واقع می شود جهت شکستگی مچ - محدود کردن و بیحرکت نگاه داشتن در بهبود درد موثر است .

مطالعه بیشتر