مکمل تقویتی-رژیمی آقایان * پروستات

مکمل تقویتی-رژیمی آقایان * پروستات

میکس نچرال-کپسول جینسینگ کمپلکس -۱۰۰ ع

میکس نچرال-کپسول جینسینگ کمپلکس -۱۰۰ ع

76,300 تومان

ماده (HAD10) به ژل رویال خاصیت ضد سرطانی بخشیده است. همچنین از طریق خاصیت ضد فعالیت استروژن، این ژل مانع رشد سلول های سرطانی در سرطان پستان می شود. این ماده میتواند سلول های ایمنی را وادار به تولید مواد و عوامل ضد تومور در بدن کند. از جمله این مواد می توان به عامل نکروز دهنده تومور و اینترفرون گاما اشاره کرد. در مشاهدات آزمایشگاهی افزایش مواد فوق در کشت سلول همراه با ژل رویال تایید شده است. کد وزارت بهداشت : 70046004410013

مطالعه بیشتر