مکمل تقویتی-رژیمی تنظیم وزن * افزایش وزن

مکمل تقویتی-رژیمی تنظیم وزن * افزایش وزن

رهافارم-شربت راسیپ-200م

رهافارم-شربت راسیپ-200م

12,700 تومان

این دارو به خوبی از دستگاه‌ گوارش جذب می‌گردد. اثر آن ۶۰–۱۵ دقیقه پس از مصرف خوراکی ظاهر می‌گردد. دفع آن کلیوی و اغلب بصورت متابولیت طی ۲۴ ساعت صورت می‌گیرد.

مطالعه بیشتر