مکمل تقویتی-رژیمی بانوان *  یائسگی

مکمل تقویتی-رژیمی بانوان * یائسگی

نمایش 24 از 35 نتیجه

اینترافارم-کپسول ففول-30ع

اینترافارم-کپسول ففول-30ع

49,050 تومان

کپسول ففول اینترافارم یک فرآورده خون ساز است که هر کپسول آن شامل ۱۵۰ میلی گرم سولفات آهن و ۵۰۰ میکروگرم فولیک اسید می باشد. که از آن به عنوان مکمل غذایی جهت بهبود کم خونی ناشی از کمبود آهن و اسید فولیک استفاده می شود.

مطالعه بیشتر