مکمل تقویتی-رژیمی تنظیم وزن

مکمل تقویتی-رژیمی تنظیم وزن

نمایش 24 از 41 نتیجه

سپید طب-کپسول کیتوزان500-90ع

سپید طب-کپسول کیتوزان500-90ع

1,056 تومان

کیتوزان بر فعالیت باکتری‏‌های مفید موجود در روده تاثیر مثبت دارد و بار یونی آن نیز مثبت است. کیتوزان با اسیدهای صفراوی باند می‌شود و درنتیجه سطح کلسترول را کاهش می‏‌دهد.

مطالعه بیشتر