مکمل تقویتی-رژیمی تنظیم وزن

مکمل تقویتی-رژیمی تنظیم وزن

نمایش 24 از 31 نتیجه

والمارک-کپسول کوکیوتن و کارنیتین-30ع

والمارک-کپسول کوکیوتن و کارنیتین-30ع

99,000 تومان

کارنیتین ماده مغذی است که به انتقال چربیها به داخل میتوکندری (موتورسوخت سلولها) کمک میکند.

مطالعه بیشتر