مکمل تقویتی-رژیمی تنظیم وزن

مکمل تقویتی-رژیمی تنظیم وزن

نمایش 22 از 46 نتیجه

لو.لی فارما-ساشه اینوفولیک -30ع

لو.لی فارما-ساشه اینوفولیک -30ع

114,450 تومان

قابل حل در آب-ارتقا کیفیت جنین و تخمک-کنترل متابولیسم چربی و شکر-تنظیم فعالیت سلول های عصبی-تامین منابع میو اینوزیتول مورد نیاز بدن-مناسب برای سندرم تخمدان پلی کیستیک-مناسب برای شرایط مقاومت به انسولین و دیابت تیپ 2 مناسب به عنوان افزوده در پروتکل های کنترل شده تحرک تخمدان

مطالعه بیشتر