مکمل تقویتی-رژیمی مواد معدنی(مینرال ها) *آمینو اسید ها

مکمل تقویتی-رژیمی مواد معدنی(مینرال ها) *آمینو اسید ها

کارن-قرص ال-آرژنین500-90ع

کارن-قرص ال-آرژنین500-90ع

750 750 تومان

ال-آرژنین 500 میلی گرم کارن موجب رفع نیاز بدن به آرژنین خواهد شد. هر قرص این مکمل حاوی 500 میلی گرم از این آمینو اسید نیمه ضروری است که نقش‌های متفاوت و مهمی در بدن ایفا می‌کند.

مطالعه بیشتر