مکمل تقویتی-رژیمی مواد معدنی(مینرال ها) *آمینو اسید ها

مکمل تقویتی-رژیمی مواد معدنی(مینرال ها) *آمینو اسید ها

پی ان سی-آمنو وی 4600-قرص 243 عددی

پی ان سی-آمنو وی 4600-قرص 243 عددی

37,908,000 تومان

آمینو وی 4600 یک منبع پروتئینی با ارزش بیولوژیکی بالا ، تهیه شده از بهترین نوع پروتئین آب پنیر می باشد . این محصول بهترین منبع اسید های آمینه ضروری ، غیر ضروری و اسید های آمینه شاخه دار با ارزش تغذیه ای بالا است .کد وزارت بهداشت: 13481000113201086963

مطالعه بیشتر