مکمل تقویتی-رژیمی مواد معدنی(مینرال ها) * کلسیم+دی

مکمل تقویتی-رژیمی مواد معدنی(مینرال ها) * کلسیم+دی

هولیستیکا-قرص استئوکینون -100ع

هولیستیکا-قرص استئوکینون -100ع

104,500 تومان

قرص استئوکینون هولیستیکا حاوی مقادیر کلسیم مورد نیاز بدن به همراه ویتامین K2 که موجب جذب موثر کلسیم در بدن می گردد، می باشد. مصرف این محصول به مدت حداقل ۶ ماه در کاهش از دست رفتن توده استخوانی و افزایش غلظت مواد معدنی استخوان ها موثر هستند.کد وزارت بهداشت : 70043000110009

مطالعه بیشتر