مکمل تقویتی-رژیمی ویتامین ها * گلوتامین

مکمل تقویتی-رژیمی ویتامین ها * گلوتامین

آپوویتال-قرص فلکس اویت-۳۰ ع

آپوویتال-قرص فلکس اویت-۳۰ ع

93,000 تومان

منگنز بخشی از دندان و استخوان را می‌سازد و موجب استحکام استخوان‌ها می‌شود. فولیک اسید پروتئین مورد نیاز برای ساخت حجم عضله را تولید می‌کند. کوپر یا مس موجب کاهش نشانه‌های التهاب مفاصل می‌شود. مزایای مس مرتبط با خاصیت ضد التهابی آن است که می‌تواند در کاهش نشانه‌های آرتروز مفید باشد.کد وزارت بهداشت : ۱۵۳۰۶۰۲۰۹۱۳۹۸۱۸۴۸۲۱

مطالعه بیشتر