مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * امگا-3 و آمینو اسید ها

مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * امگا-3 و آمینو اسید ها

هلث اید-تین ویتال-30عدد

هلث اید-تین ویتال-30عدد

89,940 تومان

قرص مولتی ویتامین مینرال تین ویتال هلث اید برای نوجوانان فرموله شده است. به دلیل اینکه در سال‌های نوجوانی نیاز بدن با توجه به استرس بسیار زیاد، بلوغ و فشارهای آموزشی افزایش می‌یابد، مصرف این فراورده موثر است.کد وزارت بهداشت : 2874244310997940

مطالعه بیشتر