مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * سیستم ایمنی

مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * سیستم ایمنی

ویتان -شربت ویتا گلوبین -200 م

ویتان -شربت ویتا گلوبین -200 م

47,000 تومان

مکمل غذایی خون ساز کمک به تامین ویتامین ها، مینرال ها و اسید آمینه های مورد نیاز جهت تقویت سیستم ایمنی، تقویت سیستم عصبی، کمک به پیشگیری از کم خونی، بهبود روند تغذیه و متابولیسم

مطالعه بیشتر