مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * کلسیم

مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * کلسیم

ویتان فارما-شربت کلسیکر- 200 م

ویتان فارما-شربت کلسیکر- 200 م

49,000 تومان

کلسیم فراوان ترین ماده معدنی موجود در بدن می باشد. %۹۹ کلسیم بدن در ساختمان استخوان ها و دندان ها ذخیره شده است و نقش اصلی در تقویت و استحکام آن ها را بر عهده دارد.شربت کلسیکر ویتان یک محصول کامل موثر برای کودکان در حال رشد و مادران باردار و شیرده می باشد که نیاز روزانه به کلسیم را تامین می کند. کد وزارت بهداشت : 304007074051

مطالعه بیشتر