مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * کلسیم

مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * کلسیم

سیمرغ دارو-شربت کالمرز-240س

سیمرغ دارو-شربت کالمرز-240س

19,500 تومان

روی به عنوان دومین عنصر مهم بعد از آهن در بدن به شمار می رود. کمبود این ماده معدنی می تواند عوارض جانبی عمیقی روی سلامت کودکان داشته باشد. متاسفانه شیوع کمبود روی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بالا است. عوارض کمبود روی در کودکان شامل اسهال، کاهش رشد جسمی و ذهنی، کوتاهی قد، کاهش اشتها و وزن و ضعف سیستم ایمنی می باشد.

مطالعه بیشتر