مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * گوارش

مکمل تقویتی-رژیمی کودکان و نوزادان * گوارش

زیست تخمیر-قطره کولیف بی اس کی-30م

زیست تخمیر-قطره کولیف بی اس کی-30م

14,800 تومان

قطره خوراکی کولیف بی اس کی مخصوص نوزادان حاوی سایمتیکون به همرا روغن شوید، رازیانه و نعنا می باشد. سایمتیکون کشش سطحی را کاهش می دهد و زمانی که به صورت خوراکی مصرف شود باعث می شود که حباب های گاز درون دستگاه گوارش با هم یکی شوند و بنابراین به انتشار آن ها کمک می کند.

مطالعه بیشتر