مکمل تقویتی-رژیمی  تنظیم وزن * کاهش وزن

مکمل تقویتی-رژیمی تنظیم وزن * کاهش وزن

نمایش 24 از 47 نتیجه

نستله-پپتامن -وانیلی

نستله-پپتامن -وانیلی

110,000 تومان

پپتامن غذایی کامل بر پایه پپتید است که جهت رفع نیازهای تغذیه ای (ریز مغذی و درشت مغذی) در کودکان (10-1 سال) که از سو هضم، سو جذب و یا سوتغذیه ناشی از بیماری های مزمن و حاد رنج می برند مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعه بیشتر